Month: March 2021

  • Open Call for Performers

    English follows Радар София и Драма пакт ви канят на “Въведение в NUTRICULA”, тридневно безплатно работно ателие, базирано на петгодишна международна изследователска и артистична практика, водено от Ясен Василев в ДНК – пространството за съвременен танц и пърформанс. NUTRICULA подлага изпълнителите на поредица от задачи, които целят да изпитат и преосмислят границите и функциите на […]

    READ MORE