Day: 13 December 2021

  • Radio play premiere!

    Премиера на радиопиесата “Името ми бе” по текста на Бюрхан Керим! Бюрхан Керим беше селектиран като резидент на програмата Drama Pact East 2019, платформа за обмен между Cultural Management Academy of Goethe Institut, Asociatia InCap (Румъния) и “Радар София”. Текстът му беше преведен на румънски от Лора Ненковска, а оригиналът на български, под режисурата на […]

    READ MORE