ТЪРСИМ ДИЗАЙНЕР И НОВА ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 

Радар София обявява отворена покана за дизайнери, които да предложат концепция за нова визуална идентичност на организацията.

Радар София работи в три направления – 1. резидентска програма, 2. продуцентска програма и 3. платформа за нова драматургия и неформално обучение “Драма пакт”.

Информация за събитията ни през годините (и снимков материал) са достъпни тук:

https://radarsofia.org/category/news/

Предложението трябва да включва: 

1. Концепция за визуална идентичност за трите направления на нашата дейност, която да включва:

– лога (като се запази в основите си сегашното на “Радар София”, но се предложи ново за “Драма Пакт”);

– типография;

– цветове.

2. Предложение – проект:

– за визия на сайт;

– присъствие в социалните медии и информационните канали на организацията (темплейти за постове и сторита, за кавъри за събития и т.н.)

3. Портфолио с предишни проекти

на: applications@radarsofia.org

Избраният от екипа на организацията идеен проект ще получи сумата от общо 1800 лв. (платена срещу фактура) за изработване на концепцията в детайли, така че да може да се ползва за всички комуникационни канали и за планирания нов уебсайт на Радар София.