Solitude Residency Open Call


June 14, 2020

 

ОТВОРЕНА ПОКАНА 2020 


за

Тримесечна резиденция за
визуален, дигитален или  пърформанс артист, писател, драматург, изследовател на изкуството или куратор
Период на пребиваване: 1 октомври – 31 декември 2020 г.
Място: AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE, Щутгарт, Германия


Какво предлагаме:

 • Избраният кандидат ще бъде настанен за три месеца в самостоятелно студио като резидент на AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE.
 • Месечна стипендия  от 1200 евро, за три месеца.
 • Бюджет за продукционни разходи, в размер на 2000 евро.
 • Пътните разходи (пътуване в икономична класа) от и до България.
 • Ако е възможно, препоръчваме наземно пътуване.

RAD.OST, е новоучредена резидентна формация като част от източноевропейската мрежа Eastern European Network, инициирана от Akademie Schloss Solitude в сътрудничество  с Гьоте Институт- България, в която три независими  Софийски арт пространства – AETHER – RADAR SOFIA – SWIMMING POOL – предоставят възможност за тримесечен престой в замъка Schloss Solitude.

Този партньорски пакт е насочен към дългосрочен обмен между организациите и техните резиденти. Всяка година кандидат и  резидент от Akademie Schloss Solitude ще бъде канен/a на резиденция в София, докато български артист ще има възможност да осъществи тримесечен творчески престой в Щутгарт.

Идеята за създаване на нови връзки между резидентни пространства в съвременна Европа (като пост нео-либерална конфигурация) предполага радикално преосмисляне на разстоянията, които ни свързват и разделят, а също така призовава към анализ на нашите общи механизми за съпротива срещу дехуманизиращата същност на продуктово ориентирания свят. 

RAD.OST поставя въпроса за начина, по който се асоциираме, идентифицираме и позиционираме в настоящето. Надяваме се, че общите ни усилията  ще успеят да допринесат за оформянето на нова платформа за диалог и комуникация, а също и за критическо вглеждане в контекста в по-широк мащаб. RAD.OST е също и убежище, където творците имат възможност да възстановяват силите си и да наберат кураж за нови действия и творчество. Цялото начинание може да бъде разглеждано и като структурен въпрос относно баланса на „soft power“ при оперативните подходи в културния сектор между Изтока и Запада.

Високо ценим нуждата от време за рефлексия и тихо развитие на творческия процес. Затова предлагаме възможност за период, в който се избягва напрежението от крайни срокове и изискването за обезателно представяне на завършен продукт. В нашия избор на резидент оставаме отворени също и към проектни предложения, обхващащи вече стартирали процеси.

Периодът на пребиваване в Германия дава възможност на избрания кандидат да се потопи дълбоко в спецификата на Резиденцията Schloss Solitude, да научи за политическия, социалния и художествения контекст на страната, да се свърже със средата и да се социализира, да формира потенциални бъдещи сътрудничества вътре в мрежата на Академията, нейните сътрудници и партньори, както и да изпълни и представи своята работа/и или творчески подход в нова среда.

Условия за участие:

Резиденцията е отворена за кандидати, които:

 • са активни в областта на визуалните изкуства, пърформанса, театъра или литературата;
 • владеят английски на работно ниво.

NB. В случай, че здравните разпоредби не позволяват част от периода на пребиваване да бъде физически прекаран в Щутгард, тази част от престоя ще може да се състои и дистанционно, без да се губи стипендията.


Материали за кандидатстване:

Моля, изпратете ни до края на 5 юли 2020 г. следните материали за кандидатстване на английски език:

 • CV (максимум 3 страници);
 • портфолио, обхващащо от 3 до 5 произведения или проекти (снимки). (В случай на писатели/драматурзи: примерен текст или набор от текстове, които като цяло да не надвишават 20 страници);
 • Мотивационно писмо (до една страница);
 • Проектно предложение за престоя в Щутгарт.

Моля, изпратете ни материалите си във възможно най-малко на брой PDF файлове. Моля, не ни изпращайте PDF файлове по-големи от 10 MB.

Кандидатите разбират, че предоставят данните си доброволно и, като подават кандидатурата си, се съгласяват, че организаторите могат да обработват личните им данни за целите на селекцията при това кандидатстване. Организаторите се задължават да не препращат, споделят или разкриват никаква част от тези данни на трети страни.

 • Обявяването на резултатите: 15 юли 2020 г.
 • Най-ранният възможен старт на резиденцията: 1 октомври 2020 г.
 • Моля, изпратете всички необходими материали на:
  info@radarsofia.org, с копия на: aetherartsofia@gmail.com, viktoria@swimmingpoolprojects.org

Селекцията на българските кандидати ще бъде направена  от членовете на  българските организации, а окончателният избор на резидент остава на AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE.

Александър Мануилов, арт мениджър на Радар София
Войн де Войн, художник, куратор и мениджър на Aether, София
Виктория Драганова, уредник и директор на Swimming Pool, София

Radar Sofia

Radar Sofia е първата резидентна програма за драматурзи и театрали в България. Досега организацията е посрещнала резиденти от три континента и е организирала множество представления, сценични четения, работилници, лекции, презентации и дискусии. Radar Sofia успя да направи „поръчки“ на нови текстове на млади писатели и започна програми за обмен с чуждестранни институции. Организацията се фокусира и върху творци, изложени на риск от преследване и изгнание, като се стреми да подкрепи политически-, социално- ангажирани и експериментални проекти в различни жанрове на съвременните сценични изкуства. „Радар София“ стартира и координира платформата „Драма пакт“, неформално обединение на драматурзи и театрали в София и чужбина, което има за инициатива да подкрепя и популяризира съвременната драматургия. Физическото местоположение на резиденцията е в сърцето на центъра на София.

 https://radarsofia.org

Aether

Æther Art Space е самоорганизирано пространство за изкуство и социална ангажираност чрез създаване на общност, дискусия, диалог, експеримент, критика, работилница, независимо публикуване и обмен.
Намира се в сърцето на София. От създаването си, Æther  партнира с LGBT + и организации за правата на човека в международен план. Æther се фокусира върху междукултурните, социални, законодателни и артистични инициативи и практики, които са проактивни и насочени към видими социални промени. Инициира и представя визуални и дискурсивни програми, които повишават информираността и търсят гласност. 
Събирайки български и международни творци, активисти и агенции, целим да създадем общ език, който да свързва изкуството с политическото въображаемо. Чрез издигане на недостатъчно репрезентирани гласове, пространството  подпомага диалог, в който се чуват не-патриархални, приобщаващи и междусекторни послания. В контекста на глобалния политическия пейзаж, целта на художествено-теоретичната програма на Æther е да  работи над идея за нова перспектива и модел на себеосъзнаване, чрез изкуството и споделянето му, култивирайки  радикална мисъл като желание и жест за общо развитие.
Æther оперира и алтернативна платформа в Хага, Холандия, наречена Æther Haga от 2018.

https://aether-artspace.com/

Swimming Pool

SWIMMING POOL е пространство и организация с нестопанска цел в София, основано през 2015 г. от куратора и писателя Виктория Драганова. Акцентът е върху творчески и кураторските изследвания, колаборативни подходи, художественото образование и политиката в света на изкуството. Намира се на централен покрив с празен басейн, построен през 30-те години на миналия век. Организира изложби, представления, прожекции, събития и дискусии в подкрепа на българското изкуство на местно ниво и в чужбина, като същевременно отваря местния контекст за международни художници, куратори и писатели. От 2018 г. също така провежда експериментална образователна програма и кураторско училище, което събира практикуващи изкуство, за да обсъди целта и бъдещето на малките организации.

www.swimmingpoolprojects.org

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.