Presence Practice With Bea Kovacs

Artistic Meditation Practice

Radar Sofia Event


Event Details:

22 May 2024, 18:00

Институт Лист София

улица „Аксаков“ 16, София

На 22 май от 18:00 ч. в Унгарския институт в София писателката като част от кураторската линия Take care на "Радар София" Беа Ковач ще представи своята лична карта на преживяната, пребродена, преосмислена през очите на чужденец София. Беа създава също и подбран набор от инструкции, родени от безметежното и щастливото си скитане из София по време на своята резиденция, която се превръща в практика по артистична перформативна медитация - и тя ще има за център легендарната градинка "Кристал" - място, което тя намира за подходящо за свързване със себе си. Методологията на Беа Ковач е призив към съвременния човек, вглеждайки се в града, да изследва вътрешните си пейзажи, вземайки си почивка от забързаността на ежедневието. Събитието ще се случва на български и на английски, за гостите на столицата, които не говорят български.


Беа Ковач (1991, Марошвашархей /рум.Търгу Муреш/), писател, редактор, театрален критик, журналист в областта на културата. Завършва магистратура по унгарски език и литература в Университета Бабеш-Бояи в Коложвар (рум. Клуж Напока). Като писател се интересува от разказването на лични истории и от интимни текстови формати. Планът за първия й роман печели Творческата стипендия Communitas през 2021. В рамките на творческата резидентска програма Радар София изследва отношенията между душевните изживявания и града, през призмата на упражненията по дрейф и съзнателно присъствие.


Проектът на Радар София "Take Care 2024” се реализира с подкрепата на Столична община, финансиран по Програма "Култура". Двете резидентни места се подпомагат и по програма Culture Moves на Европейския съюз и се реализират с помощта на Goethe-Institut.


On May 22, at 18:30 at the Hungarian Institute in Sofia, the writer Bea Kovach, as part of the curatorial line Take Care of "Radar Sofia", will present her personal map of Sofia, experienced, trodden, rethought through the eyes of a foreigner. Bea is also creating a curated set of instructions born from her carefree and happy wandering around Sofia during her residency, which is turning into an artistic performative meditation practice - and it will be centered around the legendary Crystal Garden - a place she sees fit to connect with the self. Bea Kovach's methodology is a call to the modern people, by looking into the city, to explore their inner landscapes, taking a break from the hustle and bustle of everyday life. The event will take place in Bulgarian and in English, for guests of the capital who do not speak Bulgarian.


Bea Kovács is a Hungarian writer, editor, theater critic, and cultural journalist from Romania. She earned her Master’s in Hungarian Language and Literature from Babeș–Bolyai University in Cluj-Napoca. As a writer, Bea practices personal storytelling, preferring first-person narratives and intimate formats that explore individual experiences and emotions. Her first novel’s plan was awarded the Communitas Artistic Fellowship for Literature in 2021. During the Take Care Residency at Radar Sofia, she explored the relationship between inner landscapes and urban spaces, emphasizing practices such as derivé and mindfulness
meditation.

The project is produced by Radar Sofia and supported by Culture Moves Europe, funded by the European Union and the Goethe-Institut. With the support of Sofia Municipality’s Culture Programme 2024. Special thanks to Liszt Institute Sofia.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.